Projekt Sport

Ruszaj się z głową !

10.09.2013

Dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 173, Trakt Brzeski 18


Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi z klas 4-6 oraz kandydatów z klas młodszych chcących uczestniczyć w środowych zajęciach.
Spotykamy się w środę przy małej sali gimnastycznej o godz. 15:15.
Program zajęć na dniu otwartym:
45' - zajęcia dla dzieci
45' - rozmowa z rodzicami