Projekt Sport

Ruszaj się z głową !

 

Opis zajęć

Systematyczna aktywność ruchowa jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na zdrowie. Kształtowanie w dziecku nawyków czynnego spędzania czasu wolnego oraz zaszczepienie w nim zamiłowania do ruchu procentuje w całym późniejszym życiu.

Każdy sport wymaga opanowania przynależnej mu techniki ruchu i do tego potrzebny jest trener. Dzieci potrzebują aktywnego rozwoju, wielu bodźców i wyzwań. Uczymy jak aktywnie spędzać czas wolny, wprowadzamy na zajęciach wiele interesujących dyscyplin sportowych, które swoją różnorodnością przyczyniają się do większej efektywności opanowania cech motorycznych (wytrzymałości, koordynacji, skoczności, szybkości, gibkości oraz siły).

Celem zajęć jest zbudowanie solidnej podstawy dającej młodemu człowiekowi dobry grunt do podejmowanej wybranej w późniejszym czasie ukierunkowanej aktywności fizycznej.

Z myślą o dbałość o wszechstronny i zrównoważony rozwój fizyczny młodego organizmu powstał autorski program zajęć, w którym mieszczą się następujące dyscypliny sportowe: narciarstwo biegowe, lekkoatletyka, gimnastyka, badminton, gry zespołowe, sporty wali i sporty wodne. 

  • Gry i zabawy – zajęcia dla najmłodszej grupy uczniów. Celem zajęć jest zabawa w sport. W oparciu o następujące dyscypliny sportowe:          
lekkoatletyka, gimnastyka, badminton, szermierka, piłka ręczna, siatkówka i koszykówka prowadzimy godzine zajęcia, które odbywaja się od poniedziałku do piątku. W wybrane dni weekendowe dla wszystkich naszych dzieci organizujemy zajęcia na NARTACH BIEGOWYCH I NARTOROLKACH.  
  • Trening wszechstronnych zdolności motorycznych – zajęcia dla grup z 4-6 klasy. Dzieci w wieku 10-13 lat są fizjologicznie spragnione ruchu, niestety często ta potrzeba jest tłumiona przez gry komputerowe. Na naszych środowych zajęciach pokazujemy dzieciom jak dobrą zabawą jest sport.               

Na zajęciach kształtujemy wszystkie cechy motoryczne, a dzięki takim dyscypliną jak narciarstwo biegowe, lekkoatletyka, gimnastyka, badminton, szermierka, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, kolarstwo MTB i wioślarstwo dajemy niepowtarzalną możliwość przeżycia przygody. A może ktoś z grupy zostanie zawodnikiem...W wybrane dni weekendowe dla wszystkich naszych dzieci organizujemy zajęcia na NARTACH BIEGOWYCH I NARTOROLKACH.  
Trening ukierunkowany dla poprawy sylwetki i  kondycji – zajęcia dla dzieci z klas 6 i Gimnazjalnych. Na zajęciach przeważającą cześć czasu przeznaczamy na naukę wiośłowania, biegania na nartach, kształtowania sylwetki młodego człowieka (kompenstacja pozycji siedzącej).
    

Treningi odbywają się w Miedzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 2 Warszawa i prowadzone są w oparciu o następującą infrastrukturę: basen wioślarski, ścieżka nad Wisłą, ergometry wioślarskie, siłownia oraz Wisła. 

  • Trening kompetencji umysłowych to zajęcia dla osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności społeczne i umysłowe, a szczególnie dla dzieci uprawiających sport, lub zajmujących się grą na instrumentach muzycznych (biorących udział w zawodach i konkursach). Poprzez zabawowe formy ćwiczeń, rozwiązywanie sytuacji problemowych oraz posługiwanie się przykładami teoretycznymi warsztaty mają na celu zapoznanie  z tematyką oraz poszerzenie wiadomości z zakresu radzenia sobie ze stresem, podnoszenia pewności siebie, a także doskonalenie umiejętności umysłowych takich jak koncentracja, szybkość podejmowania decyzji, kształtowanie procesów poznawczych i cech wolicjonalnych.