Projekt Sport

Ruszaj się z głową !

Czym jest Projekt Sport ?

Prowadzimy zajecia sportowe dla dzieci i dorosłych.

Dzieci potrzebują ruchu, uczą się poprzez ruch i zabawę. Na zajęciach proponowanych przez Projekt Sport stosowana jest zasada intelektualizacji, indywidualizacji i intensyfikacji. Uczestnicy zajęć to nasi podopieczni, ale również partnerzy do rozmów – jesteśmy przyjaznymi nauczycielami.

Nasze zajęcia pozbawione są żmudnego, ciągłego powtarzania tego samego ruchu wykonywanego w tym samym tempie i przy zaangażowaniu tych samych mięśni. Wprowadzając na zajęciach elementy gier i zabaw ruchowych stwarzamy dzieciom idealne dla nich warunki do nauki. Nasi podopieczni nie czują nieustannej presji. Zabawa jest przeciwieństwem pracy, jest dobrowolnie podjętym sposobem spędzania czasu wolnego. W takim klimacie bardzo szybko pojawiają się oczekiwane efekty w zakresie poprawy wytrzymałości, szybkości, koordynacji, gibkości, siły, jak również konkretne umiejętności techniczne.

Dzieci są przyszłością, ale żeby one mogły spokojnie się rozwijać potrzebni są rodzice i dziadkowie.
Projekt Sport we współpracy z lokalną społecznością w Wesołej prowadzi zajęcia skierowane do osób dorosłych. Zajęcia prowadzone są na terenie dzielnicy w dwóch lokalizacjach (na trasie narciarskiej Hipodrom i w lesie na Dakowie).

Celem zajęć jest promocja zdrowego stylu życia. Mając na uwadze fakt, że działania prozdrowotne i profilaktyczne korzystnie wpływają na opóźnienie procesu starzenia się naszego organizmu zachęcamy do uprawiania sportu. Pamiętajmy, że ludzki organizm nie starzeje się na emeryturze lecz już od około 25 roku życia.

Kontakt
Katarzyna Witek 
tel. 697-052-296
zajęcięcia dla dzieci: projektsport.dzieci@gmail.com 
ogólny: projektsport.wesola@gmail.com 
Dane firmy:
Projekt Sport Ewa Witek
ul. Strzygłowska 56E, 04-872 Warszawa
NIP: 113-016-43-50